Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

 

Fabrykawojownikow.com.pl odpowiada wobec konsumenta za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku konsumentów, którzy dokonali zakupu towaru przed dniem 25.12.2014 r. fabrykawojownikow.com.pl odpowiada za niezgodność towaru z umową, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Towar wadliwy wraz z reklamacją należy odesłać pod adres: WF, ul. Myśliwska 98/25, 80-283 Gdańsk, załączając opis wady oraz dane umożliwiające identyfikację klienta. W przypadku uznania roszczeń za zasadne, fabrykawojownikow.com.pl zwraca reklamującemu również poniesione koszty dostarczenia w równowartości najtańszej oferowanej przez fabrykawojownikow.com.pl opcji dostawy. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, zgodnie z wymogiem art. 14.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dn. 21.05.2013r., fabrykawojownikow.com.pl wskazuje łącze do platformy ODR http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Internetu (a zatem co do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) przysługuje Ci ponadto PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY na podstawie ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827).

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane partiami, osobno – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu objęcia w produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane partiami, osobno – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uznaje się ją za niezawartą.

fabrykawojownikow.com.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Państwa oświadczenia o odstąpieniu do umowy, zwróci Państwu wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy Produktu, z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które wynikają z wyboru przez Państwa innego niż najtańszy sposobu dostawy, dostępnego w naszym sklepie). fabrykawojownikow.com.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu, jakiego użył Konsument.

Mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do momentu fizycznego otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Macie Państwo obowiązek niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia w którym odstąpiliście od umowy zwrócić towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed upływem terminu o którym mowa powyżej. Produkt należy zwrócić na adres: WF, ul. Myśliwska 98/25, 80-283 Gdańsk,

Ponosicie Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech funkcjonowania produktu. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl